បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
Access System
បង្កើតការងារដល់យុវជន
ទទួលបានចំណូលអកម្ម

Loygo Taxi App

វគ្គឡូយហ្គោតាក់ស៊ីអេប បណ្តុះបណ្តាលអោយមានចំណូលអកម្ម (Passive Income) ទទួលបានចំណូលពីអ្នកជិះ ពីអ្នកបើក ពីទីផ្សាបណ្តាញ ពីសិទ្ធិជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន

Loygo GPS App

វគ្គឡូយហ្គោជីភីអេសអេប ជួយអោយអ្នកចេះប្រើប្រាស់ដឹងពីសុវត្តភាពសមាជិកគ្រួសារ ដឹងពីសុវត្តភាពក្រុមការងារ និងក្រុមមិត្តភ័ក្រ និងអាចអោយអ្នកអាចរកលុយបានពីអេបនេះទៀតផង

Network Line

ជាវិស័យមួយដែលមិនអាចចោលបាន សូមប្រើប្រាស់ទីផ្សាបណ្តាយអោយចំគោលដៅ ស្ថេរភាព ច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍

Social Media

ជាផ្នែកមួយផ្សព្វផ្សាយ មានប្រសិទ្ធភាព រហ័ស ងាយស្រួស

Development

ជំហ៊ានសំខាន់ត្រូវមានការងារអភិវឌ្ឍខ្លួន អោយទាន់ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យា ដើរអោយទាន់សម័យកាលចំណង់ថ្មីៗរបស់មនុស្ស

Access System

បង្រៀនអោយចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ដូចជា ស្តុកទំនិញ ហាងលក់ទំនិញ ចំណូលចំណាយ គ្រប់គ្រងការងារ គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ជាច្រើនទៀត...

our testimonials

See what our satisfied customers are saying about us

Great teachers

ពិតជាបានរៀនជំនាញការងារជាក់ស្តែងមែន មិនមែនរៀនតែទ្រឹស្តីនោះទេ រៀនហើយបានជួយអោយការងារខ្ញុំរីកចំរើនច្រើនណាស់

ពិសី, សិស្សជំនាញស្តុក
Easy and user friendly courses

ងាយស្រួលរៀនដោយមើលវីឌីអូ និងអាចសួរផ្ទាល់នៅពេល live តាម facebook page យើងអាចសួរចំការងារជាក់ស្តែងដែលត្រូវប្រើប្រាស់

រដ្ឋា, សិស្សជាម្ចាស់ហាង
I just love the courses here

ហេងមែនទេខ្ញុំ ដែលសាលាបានបង្កើតថ្នាក់រៀនការងារជាក់ស្តែង Access POS គ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញ ដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងការងារលក់ ថ្លៃដើម ស្តុកទំនិញ ចំណូល ចំណាយ ជាក់លាក់ ងាយស្រួស

ដារា, សិស្សរៀនគ្រប់គ្រងហាងលក់ទំនិញ
One good academy

ពិតជាអស្ចារ្យមែន រៀនបានទាំងចំណេះ បានទាំងការងារ បានទាំងលុយ ពិតជាសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាបែបនេះ ដែលធ្វើអោយយុវជនពេញចិត្តខ្លាំង

រតនា, សិស្សរកលុយតាមទីផ្សាបណ្តាញ

Do you want to enrole at our Academy? Get in touch!

See More